Cymdeithas
Mudiadau
Gwirfoddol
Ceredigion
Ceredigion Association of Voluntary Organisations

Ffôn: 01570 423232
E-bost: gen@cavo.org.uk

HELP AR GYFER SEFYDLIADAU

gwirfoddoli

Making Connections

Gwybodaeth

Mae'r Tîm Datblygu CAVO yn cynorthwyo grwpiau gwirfoddol cymunedol ar draws Ceredigion drwy galluogi, datblygu gallu a darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth, gan gynnwys gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant.

Darllen mwy

Mae Canolfan Gwirfoddoli CAVO yn cefnogi gwaith gwirfoddol yng Ngheredigion. Drwy weithio'n agos gyda mudiadau ledled y sir, rydyn ni'n gallu darparu gwasanaeth i unigolion, sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli, ac i sefydliadau, sy'n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith.

Darllen mwy

Fel y Cyngor Gwirfoddol Sirol mae, CAVO, yn cael ei gynrychioli ar y rhan fwyaf o'r partneriaethau cynllunio mawr a grwpiau sy'n gweithio yng Ngheredigion. Ein lle o amgylch y bwrdd yw i rhoi trosolwg o'r sector gwirfoddol a'r gwasanaethau y mae'n eu darparu.

 

Darllen mwy

 

What is CAVO

CAVO promotes & supports voluntary community action throughout Ceredigion.

If you’re already involved or would like to be part of the voluntary community sector in Ceredigion;

WE CAN help you to realise new ideas and support your group and projects to move forward. We’ll also help you to get new volunteers and keep you up to date with news about what’s happening in Ceredigion and beyond!

YOU CAN support us by letting us know about your successes and concerns so we can truly represent the sector and champion the essential work that’s being done.

Become a CAVO member to access our full range of support and advice services.

Bryndulais
Bridge Street
Lampeter
SA48 7AB

Ffôn: 01570 423232
E-bost: gen@cavo.org.uk
Skype: cavoskype123

Office Hours
Monday – Thursday:
9:00 am to 5:00 yp
Friday:
9:00 am to 4:30 yp

Subscribe to our Newsletters

Dewiswch Cylchlythyr(s):

Digwyddiadau CAVO
  • April 29, 2015Ceredigion Voluntary and Community Sector Election Hustings
  • May 14, 2015Heritage Lottery Fund 1-2-1 Funding meetings and workshops Thursday 14th May 2015 in Aberystwyth
AEC v1.0.4
Search the CAVO SIte