O'r fath yn: 01570 423232
Ffacs: 01570 422427
E-bost: gen@cavo.org.uk

Oriau Swyddfa

Dydd Llun – Dydd Iau:

9:00 am hyd 5:00 yp

Dydd Gwener:

9:00 am hyd 4:30 yp

Beth yw CAVO

CAVO logo

Mae CAVO yn hybu & chefnogi gweithredu gwirfoddol cymunedol ar draws Ceredigion.
Os ydych eisoes yn cymryd rhan neu os hoffech fod yn rhan o'r sector cymunedol gwirfoddol yng Ngheredigion;

Gallwn eich helpu chi i wireddu syniadau newydd a chefnogi eich grŵp a phrosiectau i symud ymlaen. Byddwn hefyd yn eich helpu i gael gwirfoddolwyr newydd a chadw eich diweddaru gyda newyddion am yr hyn sy'n digwydd yng Ngheredigion a thu hwnt!

GALLWCH ein cefnogi drwy roi gwybod i ni am eich llwyddiannau a'ch pryderon, er mwyn inni allu cynrychioli'r sector a hyrwyddo'r gwaith hanfodol sy'n cael ei wneud.

Dewch yn aelod CAVO i gael mynediad at ein hystod lawn o wasanaethau cymorth a chyngor.

Ble mae CAVO

 

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyrau

Dewiswch Cylchlythyr(s):