Cymdeithas
Mudiadau
Gwirfoddol
Ceredigion
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion

Ffôn: 01570 423232
E-bost: gen@cavo.org.uk

HELP AR GYFER SEFYDLIADAU

gwirfoddoli

Making Connections

Gwybodaeth

Mae'r Tîm Datblygu CAVO yn cynorthwyo grwpiau gwirfoddol cymunedol ar draws Ceredigion drwy galluogi, datblygu gallu a darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth, gan gynnwys gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant.

Darllen mwy

Mae Canolfan Gwirfoddoli CAVO yn cefnogi gwaith gwirfoddol yng Ngheredigion. Drwy weithio'n agos gyda mudiadau ledled y sir, rydyn ni'n gallu darparu gwasanaeth i unigolion, sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli, ac i sefydliadau, sy'n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith.

Darllen mwy

Fel y Cyngor Gwirfoddol Sirol mae, CAVO, yn cael ei gynrychioli ar y rhan fwyaf o'r partneriaethau cynllunio mawr a grwpiau sy'n gweithio yng Ngheredigion. Ein lle o amgylch y bwrdd yw i rhoi trosolwg o'r sector gwirfoddol a'r gwasanaethau y mae'n eu darparu.

 

Darllen mwy

 

Beth yw CAVO

Mae CAVO yn hybu & chefnogi gweithredu gwirfoddol cymunedol ar draws Ceredigion.

Os ydych eisoes yn cymryd rhan neu os hoffech fod yn rhan o'r sector cymunedol gwirfoddol yng Ngheredigion;

Gallwn eich helpu chi i wireddu syniadau newydd a chefnogi eich grŵp a phrosiectau i symud ymlaen. Byddwn hefyd yn eich helpu i gael gwirfoddolwyr newydd a chadw eich diweddaru gyda newyddion am yr hyn sy'n digwydd yng Ngheredigion a thu hwnt!

GALLWCH ein cefnogi drwy roi gwybod i ni am eich llwyddiannau a'ch pryderon, er mwyn inni allu cynrychioli'r sector a hyrwyddo'r gwaith hanfodol sy'n cael ei wneud.

Dewch yn aelod CAVO i gael mynediad at ein hystod lawn o wasanaethau cymorth a chyngor.

Bryndulais
Stryd y Bont
Lampeter
SA48 7AB

Ffôn: 01570 423232
E-bost: gen@cavo.org.uk
Skype: cavoskype123

Oriau Swyddfa
Dydd Llun - Dydd Iau:
9:00 am hyd 5:00 yp
Dydd Gwener:
9:00 am hyd 4:30 yp

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyrau

Dewiswch Cylchlythyr(s):

Digwyddiadau CAVO
  • Ebrill 29, 2015Gwirfoddol Ceredigion a Hystingau Etholiad Sector Cymunedol
  • Mai 14, 2015Cronfa Dreftadaeth y Loteri 1-2-1 Funding meetings and workshops Thursday 14th May 2015 yn Aberystwyth
V1.0.4 AEC
Chwilio'r CAVO Safle