Cymdeithas
Mudiadau
Gwirfoddol
Ceredigion
Ceredigion Association of Voluntary Organisations
Translate:

New rates for volunteer time as in-kind match funding for EU projects

1

The Welsh European Funding Office (WEFO) has up-dated its guidance on

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) wedi diweddaru eiin-kind match funding on acceptable rates to be used for voluntary work.

chanllawiau ar arian cyfatebol o fath arall ar y cyfraddau sy’n dderbyniol i’w defnyddio ar gyfer gwaith gwirfoddol.

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) wedi diweddaru ei chanllawiau ar arian cyfatebol o fath arall ar y cyfraddau sy’n dderbyniol i’w defnyddio ar gyfer gwaith gwirfoddol. Mae taflen wybodaeth WCVA, ‘Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol’ hefyd wedi’i diweddaru i adlewyrchu’r newidiadau hyn.

Facebooktwitter