Cymdeithas
Mudiadau
Gwirfoddol
Ceredigion
Ceredigion Association of Voluntary Organisations
Translate:

Ymunwch â CAVO yn Eisteddfod 2020 – Join CAVO at the Eisteddfod 2020

 

Er mwyn hyrwyddo ac arddangos y gwaith gwych y mae ein trydydd sector a sector cymunedol yn ei wneud yng Ngheredigion, mae CAVO yn gwahodd grwpiau ac elusennau lleol i ymuno â ni ar stondin fasnach CAVO yn ystod Wythnos Genedlaethol yr Eisteddfod 1-8 Awst, 2020 yn Nhregaron.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, gwnewch gais am le i ni.  Mi fyddwn yn edrych yn arbennig am weithgareddau ag arddangosfeydd fydd yn tynnu sylw at ein stondin. Llenwch y wybodaeth isod os hoffech gael eich ystyried, dyddiad cau ar gyfer eich ‘Cais am le’ yw dydd Mercher, 11eg o Fawrth.

 

To promote and showcase the great work our third and community sectors does in Ceredigion, CAVO are inviting local groups and charities to join us on the CAVO trade stand during the National Eisteddfod Week 1-8th August, 2020 at Tregaron. 

If you are interested in joining us please make a pitch to us.  We’re particularly looking for activities and exhibitions which will draw attention to our stand. Please complete the information below if you would like to be considered, closing date for your ‘Pitch for a Pitch’ is Wednesday, 11th March.

 

‘Cais am le’

‘Pitch for a Pitch’

Facebooktwitter