Cymdeithas
Mudiadau
Gwirfoddol
Ceredigion
Ceredigion Association of Voluntary Organisations
Translate:

Join us at the Regional Volunteering Fair

Find out about opportunities to volunteer with local community groups at our Regional Virtual Volunteers Fair on Wednesday 13th January 11am-12pm. 

For more information email gen@cavo.org.uk or call 01570 423232. 

Darganfyddwch am gyfleoedd i wirfoddoli gyda grwpiau cymunedol lleol yn ein Ffair Wirfoddolwyr Rhithwir Rhanbarthol ar ddydd Mercher 13eg Ionawr 11yb – 12yp.

Am rhagor o wybodaeth e-bostiwch gen@cavo.org.uk neu ffoniwch 01570 423232.

Facebooktwitter