Cymdeithas
Mudiadau
Gwirfoddol
Ceredigion
Ceredigion Association of Voluntary Organisations
Translate:

Ceredigion Volunteer Organisers Network

Do you manage volunteers? Join the Ceredigion Volunteer Organisers Network via Zoom on 12th January, 10am – 12pm. Find out about employee volunteering and Time Credits!

For more information or to join the network contact Trish Lewis on Trish.Lewis@cavo.org.uk.

 

A ydych yn rheoli gwirfoddolwyr? Ymunwch â Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Ceredigion trwy Zoom ar 12fed Ionawr, 10yb – 12yp. Darganfyddwch fwy am wirfoddoli gweithwyr a Credydau Amser.

Am fwy o wybodaeth neu i ymuno â’r rhwydwaith cysylltwch â Trish Lewis ar Trish.Lewis@cavo.org.uk.

 

Facebooktwitter