Cymdeithas
Mudiadau
Gwirfoddol
Ceredigion
Ceredigion Association of Voluntary Organisations
Translate:

census

The Role of Community Groups in the Census 2021 \\ Rôl Grwpiau Cymunedol yn y Cyfrifiad 2021

Join us at an online session about the role of community groups in the Census 2021. The session will take place on Friday 22nd January at 10.30-11.30am over Zoom.

Hear from Huw Davies, Census Engagement Manager, about how the Census benefits the third sector, volunteer groups and the wider community. Find out about the role that community leaders will play in the Census 2021 and how communities can get involved. Afterwards there will be a Q&A session with Huw. This event is for both organisations and individuals.

If you are interested in attending, join the event on Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-role-of-community-groups-in-the-census-2021-tickets-136597868903

If you have any questions please email cerys.sharples@cavo.org.uk.

Ymunwch a ni yn sesiwn ar-lein am rôl grwpiau cymunedol yn y Cyfrifiad 2021. Bydd y sesiwn ar ddydd Gwener 22ain Ionawr am 10.30-11.30yb ar Zoom.

Cewch glywed o Huw Davies, Rheolwr Ymgysylltu’r Cyfrifiad, am sut mae’r Cyfrifiad o fudd i’r trydydd sector, grwpiau gwirfoddol a’r gymuned ehangach. Darganfyddwch y rôl fydd arweinwyr cymunedol yn chwarae yn y Cyfrifiad 2021 a sut gall cymunedau gymryd rhan. I’w ddilyn gan sesiwn holi ac ateb gyda Huw. Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer sefydliadau ac unigolion

Os oes gennych ddiddordeb, ymunwch â’r digwyddiad ar Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-role-of-community-groups-in-the-census-2021-tickets-136597868903

Os oes gennych unrhyw gwestiynau gallwch gysylltu â cerys.sharples@cavo.org.uk.

Facebooktwitter