Grant bach o hyd at £ 1000 ar gyfer sefydliadau cymunedol newydd neu bresennol yng Ngheredigion sy’n adeiladu gwytnwch cymunedol i gefnogi’r ymateb i’r achosion o Covid-19. Er enghraifft, adeiladu cronfa leol o wirfoddolwyr i gefnogi’r mentrau cynhwysiant digidol hynod agored i niwed, gwasanaethau cymorth. Cefnogir y grant hwn gan Gynllun Arloesi Gofal Cymunedau. 

Cysylltwch â gen@cavo.org.uk neu 01570 423 232 i gael ffurflen gais.