Mae Helo Blod yn gyfieithiad a chyngor Cymraeg cyflym a chyfeillgargwasanaeth i’ch helpu chi i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eich busnes. Mae gwasanaethau Helo Blod yn cynnwys:
• Cyfieithu am ddim – hyd at 500 gair y mis i chi, yn rhad ac am ddim.
• Gwiriad testun – gwiriwch 1,000 o eiriau y flwyddyn am ddim
• Gwasanaethau eraill – cyngor ymarferol, arweiniad a chefnogaeth i helpu’ch busnes i ddefnyddio ychydig (neu lawer) o Gymraeg.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy