Mae’r Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd bellach yn fyw!

Lansiad swyddogol yr ymgyrch hon fydd y dydd Gwener hwn ond gallwch gofrestru NAWR! A gwnewch eich addewid i ddyfodol mwy caredig.

Rhannwch hwn gyda’ch rhwydweithiau cyswllt, cydweithwyr, teulu, ffrindiau ac ymunwch â ni yn ein cenhadaeth i wneud ein cymuned yn lle mwy caredig, gwell – mae’r cyfan yn dechrau gyda CHI.  

Mae’r Caredigrwydd Cyswllt I’r ymgyrch ffynnu o raglen sy’n tarddu o Sir Gaerfyrddin ac mae wedi’i ddatblygu ar draws y rhanbarth o fewn y Gronfa Trawsnewid Iachach Orllewin Cymru. Ymgyrch ranbarthol yw hon a fydd yn cael ei gyrru gan dair Sir Gorllewin Cymru i gymell dinasyddiaeth weithredol trwy ddatblygu rhwydweithiau cymunedol cryfach.

Mae’n seiliedig ar ddull rhwng cenedlaethau sy’n meithrin ac yn meithrin cysylltiadau i liniaru unigrwydd ac arwahanrwydd sy’n gyffredin mewn llawer o’n cymunedau. Mae’r ymgyrch yn gam i greu dealltwriaeth o fuddion ac effaith caredigrwydd i ni’n hunain ac i eraill yn y gymuned. 

Mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos bod gweithredoedd syml o garedigrwydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i les a bod caredigrwydd yn dda i chi. Pan fydd pobl yn dyst i fuddion eich caredigrwydd, byddant yn teimlo eu bod wedi’u hysbrydoli i gymryd rhan, gan greu adwaith cadwyn cadarnhaol. Gall gweithredoedd syml o garedigrwydd wneud gwahaniaeth mawr!

Ac mae’n dechrau gydag UN person, CHI. 

Cysylltu â Charedigrwydd Pum Neges Allweddol

  1. Mae caredigrwydd i bawb – Mae caredigrwydd yn gynhwysol, nid yw’n gwybod unrhyw rwystrau na gwahaniaethu ac mae ar gyfer pawb! 
  2. Mae caredigrwydd yn dda i chi – Mae ymchwil feddygol wedi profi bod bod yn garedig a derbyn caredigrwydd yn cael effaith gorfforol gadarnhaol arnom
  3. Mae caredigrwydd yn ein cysylltu – Mae’n dod â ni at ein gilydd ac yn ein helpu i rannu
  4. Mae caredigrwydd yn ein hamddiffyn – Profwyd bod bod yn garedig a derbyn caredigrwydd yn ein helpu i fyw bywydau hirach a hapusach
  5. Mae caredigrwydd yn ysbrydoledig – Pan fydd eraill yn garedig rydym yn fwy tebygol o fod yn garedig ein hunain

Ymunwch â ni i weithredu a dysgu mwy am yr Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yng Ngorllewin Cymru a’r effaith y gall caredigrwydd ei chael arnom ni a’n cymunedau .

Cofrestrwch heddiw a gwnewch addewid i ddyfodol mwy caredig.   Byddwch yn derbyn pecyn croeso gydag ychydig o adnoddau y gellir eu lawrlwytho yr ydym wedi’u llunio i’ch helpu i ledaenu ein neges Caredigrwydd. 

I arwyddo, cliciwch yma.

Mae’n Dechrau Gyda Chi

#ConnectToKindness # CleddâCharedigrwydd faire

Yn y cyfamser, ymunwch â’ch tudalen Facebook.

Ceredigion –   https://www.facebook.com/groups/1133691123675080