Cronfa Gwydnwch Cymunedol Partneriaeth Rheilffordd Cambrian

Mae’n bleser gan Bartneriaeth Rheilffordd Cambrian gyhoeddi cronfa grant unwaith ac am byth er mwyn cefnogi cymunedau ar hyd y llinell. Gweinyddir y cynllun gan Gymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Powys (PAVO), ac mae’n cael ei ddarparu mewn partneriaeth â...

Cefnogaeth Cynnal y Cardi

Mae gan unigolion, grwpiau, busnesau a sefydliadau yng Ngheredigion amser o hyd i gyflwyno syniadau arloesol i dîm Cynnal y Cardi. Oes gennych chi syniad a arweinir gan y gymuned a allai wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl sy’n byw ac yn gweithio yng...