Mae Gwirfoddoli Cymru eisiau clywed beth sydd gan bobl ifanc 13-25 oed i’w ddweud am eu gwefan / ap. Cwblhewch yr arolwg byr hwn os oes gennych brofiad o ddefnyddio’r wefan o’r blaen neu erioed wedi clywed amdani, i fod â siawns o ennill 1 o 5 taleb £ 20. 

https://forms.gle/uMMFdonHcCNndYi96