Dechreuwch Ennill Credydau Amser Tempo

Dechreuwch Ennill Credydau Amser Tempo

Ers ei lawnsio diwedd mis Tachwedd 2020, mae rhaglen Credydau Amser Tempo Cymru yn tyfu. Wedi ei ariannu gan y Llywodraeth, mae’r rhaglen cyffrous newydd am fynd i’r afael â thlodi ac effeithiau unigrwydd ac ynysrwydd wrth weithio mewn partneriaieth gyda’r CGS a’n...

Cefnogwch Etholiadau’r Senedd

Mae etholiad y Senedd wedi’i drefnu i gael ei gynnal ddydd Iau 6 Mai ac mae Swyddogion Canlyniadau mewn awdurdodau lleol yn chwilio am bobl i weithio mewn sawl rôl amrywiol (gan gynnwys Clercod Pleidleisio a Chynorthwywyr Gwirio a Chyfrif) rhwng 6 a 9 Mai. Mae’r rolau...