Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth

Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth

Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd, mae mudiadau gwirfoddol yn cael eu hannog i gysylltu ag CGGC ynghylch gwneud cais cyn y cylch Cynhwysiant Gweithredol newydd. Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd,...
Cefnogaeth i Fentrau Cymunedol

Cefnogaeth i Fentrau Cymunedol

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (LAG) eisiau clywed gan unrhyw un sydd angen cefnogaeth i gwmpasu’r posibiliadau ar gyfer cyfleuster neu adeilad cymunedol er mwyn ei ddatblygu fel menter gymunedol. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno manylion y cynigion yw...