Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth

Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth

Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd, mae mudiadau gwirfoddol yn cael eu hannog i gysylltu ag CGGC ynghylch gwneud cais cyn y cylch Cynhwysiant Gweithredol newydd. Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd,...
Cefnogaeth i Fentrau Cymunedol

Cefnogaeth i Fentrau Cymunedol

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (LAG) eisiau clywed gan unrhyw un sydd angen cefnogaeth i gwmpasu’r posibiliadau ar gyfer cyfleuster neu adeilad cymunedol er mwyn ei ddatblygu fel menter gymunedol. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno manylion y cynigion yw...

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU – Gwahoddiad i Wneud Cais

Estynnir gwahoddiad i sefydliadau sy’n gweithredu yng Ngheredigion i wneud cais i gronfa newydd ar gyfer prosiectau a fydd yn cynorthwyo pobl i sicrhau cyflogaeth, buddsoddi mewn busnesau a chymunedau lleol neu roi hwb i sgiliau pobl leol. Nod Cronfa Adfywio...