Rydyn ni eisiau clywed oddi wrthoch chi!

Rydym am ddarganfod pa effaith y mae’r pandemig wedi’i chael ar wirfoddoli ieuenctid yng Ngheredigion. Os oes gennych unrhyw adborth i’r cwestiynau isod, e-bostiwch ruth.evans@cavo.org.uk

  • Cyn y Pandemig a oeddech chi’n meddwl am cynnwys gwirfoddolwyr ifanc yn eich sefydliad?
  • A gallwch eich sefydliad gynnwys gwirfoddolwyr ifanc?
  • A oedd gennych chi wirfoddolwyr ifanc o’r blaen?
  • A fydd hyn rhywbeth yr hoffech chi edrych arno?
  • Allwch chi gefnogi neu leoli gwirfoddolwyr sy’n pontio’r genedlaethau?

Os oes angen help arnoch i weld a allai gwirfoddolwyr ifanc, 14 oed a hŷn, fod yn rhan o’ch sefydliad gallwn eich cefnogi. Cysylltwch â ruth.evans@cavo.org.uk