Swyddog Codi Arian profiadol ar gyfer ceisio am grantiau sylweddol, rhoddion trwy ewyllys, apêl a gweithgareddau lleol.

Rheolwr Cyfleusterau Byw’n Dda, Canolfan Dddydd newydd HAHAV, Plas Antaron, Aberystwyth

Am fanylion llawn gweler yr adran Swyddi www.hahav.org.uk. Dyddiad Cau Gwener 14 Mai 2021.E-bostiwch CV + llythyr cais llawn at jobs@hahav.org.uk

Ariennir y swyddi newydd hyn gan gronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru.