Mae Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru (YNDGC) yn chwilio am bobl ifanc (9 i 24 oed) i ymuno â’n tîm Moroedd Byw i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a diogelu ein moroedd fel rhan o brosiect newydd Sefyll dros Natur Cymru.

Mae Sefyll dros Natur Cymru yn brosiect newid yn yr hinsawdd i ieuenctid sydd ag uchelgais mawr! Mae’r chwe Ymddiriedolaeth Natur yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd gyda help pobl ifanc Cymru. Diolch i gyllid o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, am y tair blynedd nesaf, byddwn yn gweithio i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i weithredu dros fyd natur a bywyd gwyllt yn eu hardal leol mewn ymgais i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Bydd tîm Moroedd Byw YNDGC yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion yng Ngheinewydd yn gweithio gyda phobl ifanc sy’n byw ar arfordir Ceredigion i ddiogelu ein moroedd, gweithredu er budd yr hinsawdd ac ysbrydoli eraill yn y gymuned leol i wneud gwahaniaeth.

Rydyn ni’n chwilio am bobl ifanc i ymuno â Fforwm Ieuenctid Moroedd Byw a –

  • Darganfod mwy am yr amgylchedd morol a newid yn yr hinsawdd
  • Trafod sut gallwn weithredu er budd yr hinsawdd ac ysbrydoli pobl eraill ar arfordir Ceredigion
  • Cymryd camau cadarnhaol er budd ein moroedd a bywyd gwyllt y môr drwy ddatblygu a chynnal ymgyrchoedd a digwyddiadau ar-lein ac yn yr ardal leol
  • Cysylltu â natur a’r amgylchedd morol lleol
  • Cwrdd â phobl debyg a chael hwyl!

Drwy gyfrwng y fforwm bydd pobl ifanc yn derbyn hyfforddiant ac yn cael eu cefnogi a’u grymuso gan staff yr Ymddiriedolaeth Natur ac yn gwneud gwahaniaeth i’w cymuned leol.

Os ydych chi’n gweithio gydag unrhyw bobl ifanc a fyddai â diddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect, gallant gysylltu â Laura Evans, Swyddog Prosiect Moroedd Byw, yn uniongyrchol ar volunteer@cbmwc.org.

Am Wybodaeth Ychwanegol

Gwefan – www.cbmwc.org
Facebook – www.facebook.com/CBMWC
Twitter – @CBMWC