Rheolwr Gwirfoddoli (dros gyfnod mamolaeth)

Mae WCVA yn recriwtio Rheolwr Gwirfoddol i weithio dros gyfnod mamolaeth rhywun o fis Medi 2021. Gweler y disgrifiad swydd ar Recruit 3. Dyddiad cau 11 Gorffennaf 2021. Bydd secondiad yn cael eu hystyried.  

Helpwch i lunio darlun o weithgarwch codi arian yng Nghymru

Mae Richard Newton Consulting a Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru yn cynnal aseiniad gwaith ar ran CGGC i ddeall mwy am godi arian yng Nghymru. Yn benodol, y symiau a godir gan sefydliadau yn y sector gwirfoddol, a’r gweithgareddau y maent yn ymgymryd â hwy er...

Rhwydwaith Ymateb Busnes yn y Gymuned

Mae’r anghenion ar draws cymunedau wedi dwysáu o ganlyniad i’r pandemig, ac ni fu’r angen i gysylltu cymorth busnes â gofynion cymunedol erioed yn bwysicach. Y rhwydwaith yw’r ffordd hawsaf a mwyaf effeithlon o gael adnoddau brys i’r...