Rhwydwaith Ymateb Busnes yn y Gymuned

Mae’r anghenion ar draws cymunedau wedi dwysáu o ganlyniad i’r pandemig, ac ni fu’r angen i gysylltu cymorth busnes â gofynion cymunedol erioed yn bwysicach. Y rhwydwaith yw’r ffordd hawsaf a mwyaf effeithlon o gael adnoddau brys i’r...