Rheolwr Gwirfoddoli (dros gyfnod mamolaeth)

Mae WCVA yn recriwtio Rheolwr Gwirfoddol i weithio dros gyfnod mamolaeth rhywun o fis Medi 2021. Gweler y disgrifiad swydd ar Recruit 3. Dyddiad cau 11 Gorffennaf 2021. Bydd secondiad yn cael eu hystyried.  

Rhwydwaith Ymateb Busnes yn y Gymuned

Mae’r anghenion ar draws cymunedau wedi dwysáu o ganlyniad i’r pandemig, ac ni fu’r angen i gysylltu cymorth busnes â gofynion cymunedol erioed yn bwysicach. Y rhwydwaith yw’r ffordd hawsaf a mwyaf effeithlon o gael adnoddau brys i’r...