Mae Wavehill yn cynnal arolwg ar ran CGGC i’w helpu i ddeall profiad pobl o ddefnyddio gwefan Gwirfoddoli Cymru ynwell, a sut y gall safle gwirfoddoli canolog gefnogi sefydliadau ledled Cymru orau.

Rhan bwysig iawn o’r ymchwil hon yw deall profiadau sefydliadau sy’n darparu cyfleoedd gwirfoddoli a rhanddeiliaid perthnasol arall ledled Cymru, ac felly rydym wedi creu arolwg byr ar-lein sydd ar gael yma:

Cliciwch yma i gymryd yr arolwg

Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 5 i 10 munud i chi ei gwblhau. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol. Hyd yn oed os nad ydych wedi defnyddio gwefan Gwirfoddoli Cymru bydd eich adborth yn ein helpu i ddatblygu system a fydd yn helpu i lunio a gwasanaethu dyfodol gwirfoddoli.

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn aros yn gyfrinachol a dim ond at ddibenion yr ymchwil hwn y defnyddir eich ymatebion.

Nid yw’r tîm sy’n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i CGGC. Mae hwn yn werthusiad annibynnol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach gallwch gysylltu ag Ioan Teifi (ioan.teifi@wavehill.com | 01545 571 711) neu Michiel Blees yn WVCA (mblees@wcva.cymru).