Mae dyddiad cau gwneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio i Ddinasyddion yr UE (EUSS) yn gyflym dod i ben. Bydd angen i ddinasyddion yr UE, AEE a’r Swistir (ac aelodau eu teuluoedd sy’n gymwys) a gyrhaeddodd y DU cyn Rhagfyr 31, 2020, ymgeisio am yr EUSS erbyn Mehefin 30, 2021 os ydyn nhw am barhau i aros yn y DU tu hwnt i’r dyddiad hwnnw.

Dylai unrhyw un sy’n adnabod rhywun nad ydynt wedi cyflwyno cais eto eu hannog i wneud hynny. Gallai’r rheiny fod yn gyfeillion, yn berthnasau, yn gymdogion, yn gyd-weithwyr neu’n gyflogeion o’r UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, a’r Swistir nad ydynt yn ymwybodol o’r angen i wneud cais a phwysigrwydd gwneud hynny.

Nid yw’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn ddewisol, ac mae’n rhaid i’r holl ddinasyddion yr effeithir arnynt wneud cais (yr unig eithriad yw unigolion o Weriniaeth Iwerddon).

Gallwch wneud cais ar gyfer y cynllun trwy ymweld â gwefan Llywodraeth y DU.

Mae cymorth pellach ar gael ar wefan EUSS Cymru