Mae Richard Newton Consulting a Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru yn cynnal aseiniad gwaith ar ran CGGC i ddeall mwy am godi arian yng Nghymru. Yn benodol, y symiau a godir gan sefydliadau yn y sector gwirfoddol, a’r gweithgareddau y maent yn ymgymryd â hwy er mwyn cyflawni’r gwaith yma.

SUT ALLWCH CHI HELPU

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech gymryd rhan yn ein harolwg. Er mwyn sicrhau trosolwg cywir, rydym am raeadru’r arolwg hwn mor eang â phosibl, felly mae croeso ichi ei rannu gyda sefydliadau tebyg i’ch un chi.

Dysgwch fwy am pam ein bod yn cynnal yr arolwg hwn:

https://bit.ly/3gnfiNP 

SYLWER: Dylech ond ymateb os ydych yn sefydliad nid-er-elw sy’n gweithredu yng Nghymru. Os ydi eich sefydliad neu grŵp ond yn gweithredu y tu allan i Gymru, nid yw’r arolwg hwn yn berthnasol i chi.

Cedwir pob ymateb yn gyfrinachol.

Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r holiadur yw 30ain Iau 2021

Ceir dolen i’r arolwg yma

http://ow.ly/ZzIH50ES5eJ – Cymraeg

http://ow.ly/9EBa50ES5eK – Saesneg

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda sharon@richard-newton.co.uk