Mae’r anghenion ar draws cymunedau wedi dwysáu o ganlyniad i’r pandemig, ac ni fu’r angen i gysylltu cymorth busnes â gofynion cymunedol erioed yn bwysicach. Y rhwydwaith yw’r ffordd hawsaf a mwyaf effeithlon o gael adnoddau brys i’r cymunedau sydd eu hangen fwyaf.

Gall sefydliadau cymunedol a mentrau cymdeithasol gael mynediad at weithwyr busnes proffesiynol, o’r rhwydwaith busnes cyfrifol, i rannu eu sgiliau a’u harbenigedd. P’un a yw’n sgwrs am fater personél, syniadau ar gyfer marchnata, hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol neu gymorth cynllunio – Os ydych yn sefydliad cymunedol neu’n fenter gymdeithasol ac angen cymorth, lanlwythwch eich cais ar wefan ymateb busnes NBRN .