Gweithiwr Cefnogi Plant a Phobl Ifanc – Ar Trac

Gweithiwr Cefnogi Plant a Phobl Ifanc – Ar Trac

Gogledd Sir Benfro / De Ceredigion Gweithiwr Cefnogi – 37 hwr Gorchudd Mamolaeth gyda chyllid estynedig posibl yn ddibynnol – 30 hwr Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru yn cefnogi i plant a phobl ifanc sy’n cael anawsterau â’u perthnasau teuluol a...

Asesiad Ceredigion o Lesiant Lleol

Daw’r neges isod gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion: Beth ydyn ni’n ei wneud? Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn cynnal Asesiad o Lesiant Lleol. Rydym am ddarganfod mwy am lesiant pobl leol a chymunedau lleol, nawr ac ar gyfer y...
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

Mae Canolfan Blant Jig-so yn chwilio am Weithiwr Cymorth i Deuluoedd llawn cymhelliant a brwdfrydig i ymuno a’u Tîm prysur ac arloesol i wneud gwahaniaeth yn ein Cymunedau.   Contract sefydlog 12 mis.  £9 yr awr, 21 awr yr wythnos, 9yb-4yp. £10,259.12 gan...
Sut ydych chi’n defnyddio infoengine?

Sut ydych chi’n defnyddio infoengine?

infoengine yw’r cyfeirlyfr ar-lein o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol ledled Cymru. Mae dros 4000 o wasanaethau wedi’u cofrestru ar infoengine, mae’r gwasanaethau hyn yn darparu help a chefnogaeth i unigolion / gweithwyr proffesiynol sy’n eu...