Llythyr gan yr Aelod Seneddol sy’n cynrychioli Ceredigion, Mr Ben Lake:

AT SYLW: Mudiadau, clybiau, cymdeithasau ac elusennau Ceredigion

Annwyl Gynrychiolydd,

Cyfrifon a Gwasanaethau Banc Cymunedol

Yn ystod yr wythnosau a’r misoedd diwethaf, mae nifer o fudiadau lleol wedi cysylltu â mi i rannu eu pryderon ynghylch y ffordd mae eu cyfrifon banc cymunedol yn cael eu gweinyddu a’r gwasanaethau bancio sydd ar gael yn lleol i fudiadau a chymdeithasau.

Er mwyn fy helpu i ddeall y sefyllfa yn llawn, byddai diddordeb gennyf i wybod os ydych wedi dod ar draws unrhyw anawsterau fel mudiad gyda’ch cyfrif banc cymunedol, ac a yw ansawdd y gwasanaeth yr ydych yn ei dderbyn wedi newid mewn unrhyw ffordd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Rwy’n ymwybodol bod llawer o alwadau ar eich amser fel mudiad, ond byddwn yn ddiolchgar iawn pe byddech yn gallu ystyried ateb yr arolwg byr yr wyf wedi’i baratoi. Gallwch gwblhau’r arolwg arlein yma: https://forms.gle/zJMKQBoYBWa12pkw8

Neu os hoffech chi gopi bapur, mae croeso i chi wneud cais ar ebost i ni gael anfon copi yn y post atoch: ben.lake.mp@parliament.uk

Bydd yr arolwg yn cau ar y 1af o Hydref 2021.

Gallaf eich sicrhau y bydd pob ymateb yn cael ei drin yn gyfrinachol, ac ond yn cael ei ddefnyddio i lywio fy ymdrechion i godi unrhyw faterion a nodwyd gyda banciau yn uniongyrchol, ac, os fydd angen, yn y Senedd.

Gyda diolch am bob cydweithrediad.