Teitl y Swydd: Cydlynydd Hwb Bwyd

Prosiect: Llwybrau at Ffermio, fel rhan o Tyfu Dyfi

Cyflog: £14,400 (3 diwrnod / wythnos = £24,000 pro rata)

Rôl: Rhan Amser, 22.5 awr yr wythnos

Hyd: Tymor Penodol (Diwedd 30 ain Mehefin, 2023)

Pensiwn: Cyflogwr 4% / Gweithiwr 6% trwy gynllun pensiwn NEST (optio i mewn)

Gwyliau: 21.6 diwrnod y flwyddyn (hawl gwyliau amser llawn yw 28 diwrnod o wyliau + 8 diwrnod o wyliau banc)

Mae’r prosiect Llwybrau at Ffermio yn symud i’w ail gam, yn dilyn cynllun peilot 2.5 mlynedd a ariannwyd gan y Cynllun Datblygu Gwledig a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2021.

Yn ystod cam nesaf y prosiect, byddwn yn adeiladu ar waith a wnaed yn y peilot Llwybrau at Ffermio lle buom yn gweithio i hyfforddi cynhyrchwyr bwyd garddwriaethol newydd ac adeiladu marchnadoedd newydd ar gyfer cynnyrch lleol yn Nyffryn Dyfi. Fe wnaethon ni gyflawni llawer yn ystod y 2.5 mlynedd hyn, tra hefyd yn nodi llawer mwy o heriau a syniadau newydd.

Dyddiad cau: 1af Hydref 2021

Am y ddisgrifiad Swydd llawn ewch i gwefan Llwybrau at Ffermio