Teitl y Swydd: Cymorth Hyfforddi

Prosiect: Llwybrau at Ffermio, fel rhan o Tyfu Dyfi

Rôl: Rhan Amser, 7.5 awr yr wythnos

Cyflog: £4,800 (1 diwrnod / wythnos = £24,000 pro rata)

Hyd: Tymor Penodol (Diwedd 30 ain Mehefin 2023)

Pensiwn: Cyflogwr 4% / Gweithiwr 6% trwy gynllun pensiwn NEST (optio i mewn)

Gwyliau: 7.2 diwrnod y flwyddyn (hawl gwyliau amser llawn yw 28 diwrnod o wyliau + 8 diwrnod o wyliau banc)

Mae’r prosiect Llwybrau at Ffermio yn symud i’w ail gam, yn dilyn cynllun peilot 2.5 mlynedd a ariannwyd gan y Cynllun Datblygu Gwledig a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2021.

Mae Llwybrau at Ffermio / Pathways to Farming yn cael ei redeg gan Mach Maethlon, cwmni cydweithredol ‘dielw’ sy’n gweithio i hybu gwytnwch bwyd yn Nyffryn Dyfi.

Yn ystod cam nesaf y prosiect, byddwn yn adeiladu ar waith a wnaed yn y peilot Llwybrau at Ffermio lle buom yn gweithio i hyfforddi cynhyrchwyr bwyd garddwriaethol newydd ac adeiladu marchnadoedd newydd ar gyfer cynnyrch lleol yn Nyffryn Dyfi. Fe wnaethon ni gyflawni llawer yn ystod y 2.5 mlynedd hyn, tra hefyd yn nodi llawer mwy o heriau a syniadau newydd.

Bydd y cam nesaf hwn o Llwybrau at Ffermio yn ein gweld ni’n gweithio fel rhan o brosiect Tyfu Dyfi a ariennir gan ENRaW, prosiect uchelgeisiol ledled Biosffer Dyfi gyda’r nod o gynyddu gwytnwch bwyd. Mae Tyfu Dyfi yn cael ei arwain gan Ecodyfi, gyda Mach Maethlon yn arwain pecyn gwaith o fewn y prosiect.

Dyddiad cau: 1af Hydref 2021, 12yp

Am y ddisgrifiad swydd lawn ewch i wefan Mach Maethlon