Byddwch yn rhan o ymchwil CGGC a Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru i godi arian yng Nghymru. Bydd yr arolwg cyfrinachol ond yn cymryd pum munud ac mae wedi ei anelu at y person sy’n gyfrifol am godi arian yn eich mudiad, gan mai nhw fydd â’r darlun cywiraf o’ch gweithgarwch codi arian.

Y wybodaeth fydd angen:

  • Eich incwm blynyddol am 2019/20 a 2020/21
  • Cyfanswm yr arian a godwyd yn 2020/21
  • Eich ffynonellau codi arian
  • Y sefydliadau sydd wedi eich cynghori ar eich gweithgarwch codi arian

Mae’r ymchwil â diddordeb penodol clywed oddi wrth fudiadau bychain neu rai gaiff eu harwain gan wirfoddolwyr.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/DH8J7L8  SAESNEG

https://www.surveymonkey.co.uk/r/DB76PVZ CYMRAEG