Rheolwr Strategol – Canolfannau Teuluol Sir Gaerfyrdin
26awr yr wythnos
Yng Nghaerfyrddin
£24,403 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)

Bydd y person yn darparu arweinyddieath ar gyfer cynaliadwyedd a chyfeiriad strategol rhwydwaith y canolfannau teuluol yn Sir Gaerfyrddin i wella cyfleoedd a bywydau plant rhwng 0 ac 11 oed yn eu cymunedau lleol. Cadarnhawyd cyllid ar gyfer y swydd hon tan 31 Mawrth 22. Parhad yn amodol ar gyllid.

I gael pecyn cais, danfonwch ebost i Christina Jenkins – christina@plantdewi.co.uk neu ffoniwch 01267 221551.

Dyddiad cau: 20/9/21

Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon