Mae Routes yn brosiect sy’n cael ei ddarparu gan Landsker Business Solutions Ltd i gefnogi pobl 25+ oed sydd ddim mewn gwaith i gael mynediad at hyfforddiant, cefnogaeth a sgiliau cyflogadwyedd am ddim.

Dechreuwch gynllunio’ch dyfodol gyda Routes

  • Magwch hyder
  • Rhowch hwb i’ch CV a’ch sgiliau cyfweld
  • Dewch o hyd i gyfleoedd swyddi a gwirfoddoli cynaliadwy
  • Dewch i ddeall y gofynion ar gyfer hunangyflogaeth
  • Dysgwch sgiliau bywyd newydd
  • Gallwch gael mynediad at gymwysterau sydd wedi’u hachredu’n rhannol ac yn llawn a hyfforddiant sy’n berthnasol i’ch gwaith

Oes gennych chi ddiddordeb?

Cysylltwch â nhw i gael rhagor o wybodaeth…

Ewch i: Landsker.co.uk/routes
E-bost: routes@landsker.co.uk
Ffoniwch: 01994 238 379

Dilynwch eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol: @LandskerRoutes