Cydlynwyr Ysgolion – NSPCC

Lleoliad: Gweithio o gartref – ond rhaid byw o fewn un o’r ardaloedd isod  Math o swydd: Parhaol  Oriau: Rhan-amser (x 3) Llawn amser (x 1) Byddwn yn ystyried ceisiadau rhan-amser neu rhannu swydd.  Cyflog: £24,261 – £28,542 a lwfans o £500...

Arolwg Asesiad Poblogaeth Gorllewin Cymru 2021

Mae’n rhaid cynnal Asesiadau Poblogaeth bob pum mlynedd, gyda mewnbwn gan bobl sy’n defnyddio gwasanaethau, gofalwyr di-dâl a chydweithwyr yn y trydydd sector a’r sector annibynnol. Bydd Asesiad Poblogaeth Gorllewin Cymru nesaf yn cael ei gyhoeddi...
Wythnos yr Ymddiriedolwyr 2021, 1-5 Tachwedd

Wythnos yr Ymddiriedolwyr 2021, 1-5 Tachwedd

Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol sy’n arddangos y gwaith gwych a wneir gan ymddiriedolwyr ac yn amlygu cyfleoedd i bobl o bob math gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth. Sut y gallwch chi chwarae eich rhan Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau. Mae llwyth o...