Mae Wythnos Dewch Ar-lein  yn ymgyrch cynhwysiant digidol i roi cyfle i bawb ddod o hyd i’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i wella eu sgiliau digidol a chael cymhelliant i ddysgu mwy.

Gall diffyg sgiliau digidol gael effaith negyddol enfawr ar fywyd unigolyn, gan arwain at ganlyniadau iechyd gwaeth a disgwyliad oes is, unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, llai o fynediad at swyddi ac addysg. Os yw’r ddwy flynedd ddiwethaf wedi dysgu unrhyw beth inni, dyna pa mor hanfodol yw sgiliau digidol i ein lles a ein diogelwch.

Thema Wythnos Dewch Ar-lein 2021 yw Dewch Ar-lein. Dewch yn Gysylltiedig.’ Nid yw mynd ar-lein yn hyderus, yn ddiogel ac yn fforddiadwy erioed wedi bod yn bwysicach. Mae’r pandemig wedi dangos ei bod bellach yn hanfodol i bawb allu cysylltu â ffrindiau a theulu, cael mynediad i wasanaethau hanfodol, dysgu a gweithio o gartref a chadw i fyny â’r newyddion diweddaraf.

Digwyddiadau

Mae yna lawer o hyfforddiant a digwyddiadau am ddim yn digwydd yng Ngheredigion trwy’r Wythnos Ewch Ar-lein, darganfyddwch fwy yma:

Dydd Llyn 18fed Hydref – Cwrs Diogelwch Ar-lein Am Ddim gyda Dysgu Bro

Dydd Mercher 20fed Hydref – Helpu Pobl i Fynd Ar-lein gyda Chymunedau Digidol Cymru

Dydd Mercher 20fed Hydref – Clwb Digi yn Canoflan Dyffrun, Aberporth

Dydd Gwenner 22fed Hydref – Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol gyda Chymunedau Digidol Cymru

Dydd Gwenner 22fed Hydref – Sesiwn Cynhhwsiad Digidol yn Cletwr

Adnoddau

Mae ‘‘Learn My Way’ gyda cyrsiau am ddim ar sut i ddefnyddio cyfrifiadur, pori’r we, anfon e-bost a dod o hyd i swydd ar-lein. Mae’r cyrsiau’n cynnwys:

  • Defnyddio’ch cyfrifiadur neu ddyfais
  • Hanfodion ar-lein
  • Dod o hyd i swydd ar-lein
  • Rhaglenni swyddfa, a llawer mwy!

Darganfodwch mwy yma

Wrth gofrestru gofynnir i chi am ‘Rhif ID Canolfan’, nodwch Rif ID Canolfan CAVO: 8008181, i’w ychwanegu at rwydwaith CAVO.

Mae pawb yn haeddu’r cyfle i gymryd rhan yn ddiogel yn ein byd digidol ac ni ddylid gadael unrhyw un ar ôl. Beth am rannu’r digwyddiadau a hyfforddi gyda eich cymuned neu rhannwch gyda ffrind sydd eisiau datblygu eu sgiliau digidol?