Ydych chi’n ffansi cwrdd âphobl eraill sydd ag MS ac sy’n gweithio?

Gwnewch baned i chi’ch hun ac ymunwch â ni ar zoom i ymlacio, sgwrsio, rhannu awgrymiadau a thrafod beth sy’n bwysig i chi.

Rydym yn cyfarfod bob mis ar y trydydd Dydd Mawrth am 6.30 yn

Ebostiwch Leila am linc Zoom

email/ebost: leila.middlehurst-evans@mssociety.org.uk