Rownd newydd Pwysau’r Gaeaf Cronfa Arloesi Cymunedau Gofalgar Ceredigion – nawr ar agor!

A oes gennych brosiect neu weithgaredd sy’n helpu i gefnogi pobl yn ystod misoedd y gaeaf sydd angen mwy o arian? A oes gennych syniad newydd sy’n mynd i’r afael a iechyd meddwl, iechyd corfforol, tlodi tanwydd, mynediad at wasanaethau neu ddiogelwch bwyd?

Rydym am glywed o chi! Cysylltwch â Tîm CAVO am fwy o fanylion.

gen@cavo.org.uk

01570 423 232

Neu lawrlwythwch ffurflen gais o’n tudalen Ariannu Cynaliadwy (Ffurflen Gais Grantiau Bach CAVO).