Siarad Iechyd / Talking Health yw cynllun cyfranogiad ac ymgysylltu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sy’n rhoi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud ar sut mae gwasanaethau iechyd lleol yn cael eu cynllunio, eu datblygu a’u darparu ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae’n bwysig ein bod yn gwrando ar, ac yn gweithredu ar, safbwyntiau, barn a syniadau pobl yn ein cymunedau wrth ein helpu i wella’r hyn a wnawn.

YGallwch chi gymryd rhan os yw unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi:ou can get involved if any of the following apply to you:

  • • Mae gennych ddiddordeb mewn gwasanaethau iechyd
  • • Rydych chi’n defnyddio gwasanaethau’r Bwrdd Iechyd
  • • Rydych chi’n gofalu am berson sy’n defnyddio gwasanaethau’r Bwrdd Iechyd
  • • Rydych chi’n aelod o staff y Bwrdd Iechyd
  • • Rydych chi’n rhan o sefydliad sydd â diddordeb yng ngwasanaethau’r Bwrdd Iechyd

Mae Siarad Iechyd / Talking Health yn rhoi cyfle i aelodau ddarganfod mwy am wasanaethau’r Bwrdd Iechyd. Rydym yn gwerthfawrogi eich barn ac eisiau i chi gymryd rhan.

Bydd aelodau hefyd yn derbyn gwybodaeth a diweddariadau rheolaidd ar wasanaethau iechyd yn y wasg, a byddant yn gallu cymryd rhan mewn trafodaethau parhaus am faterion iechyd trwy gymryd rhan mewn digwyddiadau, paneli darllenwyr, grwpiau ffocws a chwblhau arolygon.

Mae paneli ‘darllenwyr’, sy’n cynnwys aelodau Siarad Iechyd / Talking Health, yn ein helpu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarparwn, fel taflenni, yn glir, yn hawdd ei defnyddio ac yn hawdd ei deall i gleifion a’r cyhoedd.

Ymunwch â Siarad Iechyd / Talking Health gan naill ai:

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu hoffent ymuno â chynllun Siarad Iechyd / Talking Health, cysylltwch â ni:

E-bostiwchhyweldda.ymgysylltu@wales.nhs.uk

Ysgrifennwch atom: FREEPOST HYWEL DDA HEALTH BOARD

Ffoniwch: 01554 899 056.