Mae gan y Biosffer ac Ecodyfi gynllun newydd o’r enw Tyfu Dyfi – cynllun sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd tan Fehefin 2023.

Gweler y linc yma i wefan y Biosffer am fwy o wybodaeth. https://www.biosfferdyfi.cymru/tyfudyfi

Mae swydd wag GWEITHIWR PROSIECT angen ei llenwi ar gyfer gweithredu’r Cynllun gydag un o bartneriaid y Cynllun sef Garden Organic.

Mae diddordeb mewn tyfu bwyd, gyda sgiliau cyfathrebu da gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion ac adnabyddiaeth dda o weithio gyda chymunedau yn ddymunol.

Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn HANFODOL !

Oes gennych chi ddiddordeb? Neu, a ydych chi’n adnabod rhywun sydd â diddordeb o bosib?

Dyma’r linc https://www.gardenorganic.org.uk/vacancies/gweithiwr-prosiect-project-worker Dyddiad cau yw’r 7fed o Ionawr!