A oes gan eich sefydliad neu fusnes ddiddordeb mewn derbyn sesiwn codi ymwybyddiaeth am ddim?

Gallwn deilwra‘r hyfforddiant i ddiwallu anghenion eich sefydliad unigol ond gall y sesiwn hyfforddi gynnwys pynciau fel:

  • • Nodi colli golwg
  • • Effaith colli golwg ar unigolion
  • • Cyflwyr golwg cyffredin
  • • Model meddygol a chymdeithasol
  • • Rhwystrau i hygyrchedd i bobl sydd wedi colli golwg
  • • Chwalu’r rhwystrau
  • • Covid-19 a cholled golwg
  • • Cefnogi eich busnes i fod yn hygyrch i bobl sydd wedi collu golwg
  • Dod yn Sefydliad Cyfeillgar i Golli Golwg

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Esther Weller, Swyddog Ymwybyddiaeth, ar 07592383130 neu esther.weller@sightcymru.org.uk