Mae Tesco yn gwahardd Dydd Llun Glas, a adwaenir yn draddodiadol fel diwrnod mwyaf digalon y flwyddyn, drwy lansio ymgyrch i roi hwb i 60 o elusennau a phrosiectau cymunedol.

Dros y tair wythnos nesaf, rydym yn galw am geisiadau gan grwpiau ledled y DU a allai elwa o grant o £5000 i’w helpu i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. 

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy’n darparu bwyd a chymorth i bobl ifanc, gydag enghreifftiau’n cynnwys:

  • Ysgol leol sydd angen cymorth i brynu bwyd ar gyfer clwb brecwast plant,
  • Mudiad gwirfoddol sy’n gweithio gyda theuluoedd i redeg banc bwyd,
  • Elusen sy’n cefnogi pobl ifanc sydd â chyngor arbenigol i reoli iechyd meddwl,
  • Grŵp brownie neu sgowtiaid sydd angen offer gwersylla newydd,
  • Offer cegin ar gyfer prosiect ieuenctid i sefydlu clwb gwyliau,
  • Cefnogi canolfan gymunedol sydd am roi cinio dathlu neu wasanaeth Pryd ar Glud,
  • Prosiect bwyta’n iach sy’n cefnogi teuluoedd i goginio prydau iach ar gyllideb.

Mae ceisiadau ar agor o 17 Ionawr 2022 tan 6 Chwefror 2022. Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol.

More Information on Funding Wales.