Nod y Prosiect Anhawster y Gaeaf, ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw cefnogi’r rhai sy’n cael eu rhyddhau o ysbyty ac yn cael trafferth gyda defnydd digidol yng Nghymru.

Mae gennym gronfa fach ar gael i fudiadau cymorth yn y drydydd sector. Gall sefydliadau wneud cais am hyd at £500 ar ran unigolyn penodol sydd yn cael trafferth gyda defnydd digidol.

Mae gennym linell gymorth a all gefnogi pobl sydd wedi cael eu rhyddhau o’r ysbyty yn ddiweddar i fynd ar-lein a datblygu hyder digidol.

Llinell gymorth – 0345 873 2890

Ebost – winterhardship@wales.coop


Ewch i’n gwefan https://cymru.coop/prosiect-anhawster-y-gaeaf/