Mae ProMo yn cynnal cwrs 8 wythnos am ddim i sefydliadau’r trydydd sector sydd yn gweithio ag ieuenctid mewn un ffordd neu’i gilydd.

Byddem yn eich helpu i gynllunio, profi a datblygu gwasanaethau digidol/hybrid neu i ailfeddwl rhai sydd yn bodoli eisoes.

Darganfyddwch fwy yma:

https://www.promo.cymru/cwrs-cynllunio-gwasanaethau-digidol-ieuenctid-desyign/?lang=cy