Cyflog: wedi’i dalu bob awr £25.40 (yn cynnwys tâl gwyliau)
Cyfnod penodol tan Gorffennaf 2022
Mae yna nifer o oriau Sylweddol Rhan Amser a Delir Fesul Awr ac oriau Cyflogedig ar gael
Ardal: Ffin Sir Gaerfyrddin/Ceredigion
Dull cyflwyno’r ddarpariaeth: Ar-lein ac Wyneb yn Wyneb

Byddwch yn ymwybodol y bydd sesiynau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal mewn Ystafell Hyfforddi ar safle lladd-dy

Sut i ymgeisio:
Nodwch nad yw CV’s yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pecyn isod a’i ddychwelyd at
Recruitment@adultlearning.wales

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

https://www.adultlearning.wales/en/about/jobs