Mae’r pandemig COVID wedi trawsnewid perthynas pawb â ffyrdd digidol o weithio, rhyngweithio a darparu gwasanaethau. I adlewyrchu hyn, mae’r prosiect Newid, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn cynnal arolwg sylfaenol cyntaf erioed o ddefnydd digidol yn Nhrydydd Sector Cymru. Bydd yr adborth a gesglir yn helpu i lywio sut y gellir teilwra cymorth digidol yn y dyfodol i ategu’r gwasanaethau a’r gweithgareddau amrywiol a ddarperir ar draws y sector. Cwblhewch a rhannwch yr arolwg gydag eraill yn y sector i’n helpu gyda’r gwaith hanfodol hwn.

Cwblhewch a rhannwch yr arolwg gydag eraill yn y sector i’n helpu gyda’r hanfodol hwn https://www.surveymonkey.co.uk/r/NewidCymraeg