GWEITHIWR CEFNOGI TEULUOED, CANOLFAN DEULUOL TREGARON

GWEITHIWR CEFNOGI TEULUOED, CANOLFAN DEULUOL TREGARON

Yng Nghanolfan Deuluol Tregaron10 awr yr wythnos£4954 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)Rhaid bod ar gael dydd Mawrth/Mercher/Dydd Iau. Cymhwyster perthnasol mewn gofal plant, NVQ/FfCCh Lefel 3 (neu cyfateb) a phrofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd. I gael pecyn...