Yng Nghanolfan Deuluol Tregaron
10 awr yr wythnos
£4954 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)
Rhaid bod ar gael dydd Mawrth/Mercher/Dydd Iau.

Cymhwyster perthnasol mewn gofal plant, NVQ/FfCCh Lefel 3 (neu cyfateb) a phrofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd.


I gael pecyn cais, danfonwch ebost i jessie@plantdewi.co.ukjessie@plantdewi.co.uk

Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon

Cadarnhawyd cyllid ar gyfer y swydd hon tan 31 Awst 22. Parhad yn amodol ar gyllid.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am becyn cais:
Dyddiad cau: 15fed o Fawrth 2022