Mae Cronfa Gymunedol Llambed yn agored i bob grŵp cymunedol lleol sy’n dod o dan y meini prawf cymhwysedd. Mae’r gronfa hefyd yn agored i gwmnïau budd cymunedol a Grwpiau o sefydliadau sy’n cael eu harwain gan y gymuned neu’n wirfoddol sy’n gweithio i wneud gwahaniaeth yn Llanbedr Pont Steffan a’r cyffiniau.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn grant bach o hyd at £500.00 mewn cymorth ariannol.

Ceisiadau ar agor 01/05/2022

Gwybodaeth bellach yma: https://vichall.org.uk/community-fund/