Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd cynllun grant Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ar agor unwaith eto ar gyfer ceisiadau o ddydd Iau 9 Mehefin ymlaen. Mae £920k ar gael i’w ddyrannu rhwng nawr a...
Cynllun Llesiant Lleol (2023-2028).

Cynllun Llesiant Lleol (2023-2028).

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus am i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion ddweud wrthym beth yn rhagor y gallai gwasanaethau cyhoeddus lleol ei wneud i wella lles. Mae gennym bedwar Amcan Llesiant a fydd yn llywio’r Cynllun Llesiant Lleol...
Helo Blod

Helo Blod

Gwasanaeth cyfieithu a chyngor cyfeillgar a chyflym  rhad ac am DDIM i fusnesau, elusennau ac unigolion Cyfieithu am ddim – Hyd at 500 gair i’r Gymraeg, bob mis. Gwirio testun – Hyd at 1,000 o eiriau bob blwyddyn am ddim. Gwasanaethau...