Hoffai CAVO ddiolch i holl wirfoddolwyr Ceredigion am eu cyfraniad wrth iddynt dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr, sy’n rhedeg o 1-7 Mehefin.

Dywedodd Hazel Lloyd Lubran – Prif Weithredwr CAVO “Unwaith eto dros y flwyddyn ddiwethaf hon, rydym wedi gweld gwirfoddolwyr ledled Ceredigion yn rhoi cymaint ac yn cyflawni pethau rhyfeddol i wella ein cymunedau a bywydau eraill. Hoffai Tîm CAVO fanteisio ar y cyfle hwn yn ein 25ain flwyddyn i ddiolch i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser ac wedi cyfrannu at wneud gwahaniaeth.”

Mae gwirfoddolwyr yn ganolog i waith elusennau di-ri a sefydliadau eraill. Maent yn bresenoldeb gwerthfawr mewn llawer o gymunedau, gan wneud gwahaniaeth mewn lleoedd mor amrywiol â chlybiau chwaraeon, llyfrgelloedd, ysgolion ac ysbytai.

Dros y deuddeg mis diwethaf wrth i gymunedau, cymdogion ac unigolion ymateb i’r coronafeirws a gwahanol fformatau cloi, daeth gwirfoddolwyr yn rhan o siopa am barseli bwyd a’u dosbarthu, casglu a dosbarthu eitemau o fferyllfeydd, darparu gwasanaethau mynd â chŵn am dro a bod yno a trwy ddarparu sgyrsiau lles â’r rhai sydd eu hangen. Mae gwirfoddolwyr wedi codi arian hanfodol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, trwy ystod o weithgareddau codi arian ac wedi helpu i rannu negeseuon gwybodaeth iechyd y cyhoedd ar draws safleoedd cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r ymgyrch flynyddol, a sefydlwyd ym 1984, yn cydnabod y cyfraniad y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i’n cymunedau bob dydd. Eleni, mae’r gydnabyddiaeth hon o wirfoddolwyr yn parhau i fod yn hollbwysig.

Bydd elusennau ledled y DU yn rhannu negeseuon i ddiolch i’w gwirfoddolwyr ac i ddathlu pŵer gwirfoddoli i ddod â chymunedau at ei gilydd ac i fod yno ar adegau o angen.

I lawer o sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr, bydd yr wythnos hefyd yn gyfle i roi gwybod i ddarpar wirfoddolwyr am yr ystod o gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael. Bydd y rhai sydd â diddordeb yn cael eu gwahodd i ymweld â’r llwyfannau gwirfoddoli ar-lein sydd ar gael ym mhob gwlad i weld beth sydd ar gael. Yng Nghymru, gwahoddir unigolion i ymweld â www.volunteering-wales.net.