Mae Bwrsariaeth Pobl Ifanc Ceredigion 2022 nawr yn agored am geisiadau wrth bobl ifanc sydd rhwng 11-25 mlwydd oed ac yn byw yng Ngheredigion.

Pwrpas y fwrsariaeth yw helpu pobl ifanc gyflawni nod personol gyda chefnogaeth ariannol hyd at £1,000.

Bydd angen i bobl ifanc, staff Cymorth neu oedolion gysylltu â gwion.bowen@ceredigion.gov.uk neu 07790 813939 am ffurflen gais.

Bydd y fwrsariaeth yn cau ar gyfer pob cais ar 10fed o Awst 2022 (hanner nos).