Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus am i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion ddweud wrthym beth yn rhagor y gallai gwasanaethau cyhoeddus lleol ei wneud i wella lles.

Mae gennym bedwar Amcan Llesiant a fydd yn llywio’r Cynllun Llesiant Lleol nesaf (2023-2028)

Ewch i https://dweudeichdweud.ceredigion.gov.uk/  i rannu eich syniadau.

Os nad oes ganddynt fynediad i’r rhyngrwyd neu os nad ydynt yn dymuno ymateb ar-lein:

  • Mae copïau printiedig o’r holiadur ar gael mewn llyfrgelloedd (yn ymwneud ag Amcanion Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion)
  • Gall unigolion ddewis dychwelyd yr holiadur wedi’i gwblhau at staff y llyfrgell NEU os byddai’n well ganddynt, gellir ei bostio’n ôl mewn amlen ragdaledig sydd ar gael gan staff y llyfrgell.
  • Gallant hefyd lenwi’r ffurflen ar-lein ar y cyfrifiaduron yn y llyfrgelloedd ac mae cymorth ar gael os oes angen
  • Ar gyfer unigolion sydd am weld copïau’n cael eu postio, ffoniwch 01545 570881 a gofynnwch am i gopi gael ei anfon atynt (ynghyd ag amlen ddychwelyd rhagdaledig).