Gwasanaeth cyfieithu a chyngor cyfeillgar a chyflym  rhad ac am DDIM i fusnesau, elusennau ac unigolion

  • Cyfieithu am ddim – Hyd at 500 gair i’r Gymraeg, bob mis.

  • Gwirio testun – Hyd at 1,000 o eiriau bob blwyddyn am ddim.

  • Gwasanaethau eraill – Cynnig cyngor ymarferol, arweiniad a chymorth i helpu busnesau ddefnyddio ychydig (neu lawer) o Gymraeg.

Gan cynnwys dosbarthu nwyddau ‘Iaith Gwaith’ i nodi bod staff yn siarad neu’n dysgu Cymraeg.

03000 25 88 88 

@HeloBlod

llyw.cymru/heloblod  gov.wales/heloblod