Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2024-25

Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2024-25

Mae gan Dîm Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru gyllid prosiect ar gael (hyd at £2000) i helpu i greu cymunedau cydlynol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Rydym yn chwilio’n benodol am brosiectau sy’n bodloni’r meini prawf allweddol...
Gweithiwr Cefnogi Plant  a Theuluoedd

Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd

16 awr yr wythnos – £11.44 yr awr Canolfan Plant Jig-So Children’s Centre Amdanom ni. Mae Canolfan Blant Jig-so yn elusen sefydledig sy’n cynnig cefnogaeth ac amgylchedd chwarae diogel i blant, rhieni a gofalwyr. Rydym yn chwilio am ymgeisydd addas i ymuno...
Papyrus – Swyddog Datblygu Cymunedol – Cymru

Papyrus – Swyddog Datblygu Cymunedol – Cymru

PAPYRUS yw elusen genedlaethol y DU sy’n ymroddedig i atal hunanladdiad a hybu iechyd meddwl cadarnhaol a lles emosiynol mewn pobl ifanc. Swyddog Datblygu Cymunedol-Cymru Rydym am recriwtio Swyddog Datblygu Cymunedol dwyieithog yng Nghymru. Bydd y rôl hon yn...